Vážení spoluobčania, priaznivci športu a ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová,

dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o darovanie 2 % z dane z príjmu za rok 2021. Darovaním 2 % z dane z príjmu podporíte aktivity ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová v roku 2022 vo futbalovom, bežeckom a šachovom oddiele nášho klubu, najmä:
– prípravu a účasť žiakov, dorastu a mužov na futbalových súťažiach,
– prípravu a realizáciu bežeckej súťaže Ondrašovská horička, prípravu a účasť na bežeckých súťažiach,
– prípravu a účasť troch šachových družstiev na ligových súťažiach,
– technicko-materiálne zabezpečenie činnosti oddielov ŠK Kriváň.

V roku 2021 sa nám aj napriek zložitej situácii podarilo zlepšiť podmienky pre šport v Liptovskej Ondrašovej, skvalitniť tréningový proces a výsledky futbalových družstiev a ich umiestnenie v tabuľkách, podporiť a zlepšiť činnosť šachistov a našich bežcov.
V roku 2022 plánujeme pokračovať na prácach na prípravnom ihrisku severne od hracej plochy, na projektovej dokumentácii rekonštrukcie šatní a koncepcii viacúčelového športového areálu v Liptovskej Ondrašovej, poskytnúť podporu šachistom aj bežcom.
Sľubujeme, že s darovanými prostriedkami naložíme s maximálnou starostlivosťou a efektivitou. K listu prikladáme predvyplnené tlačivo na darovanie 2 % z dane z príjmu za rok 2021 (Vyhlásenie) a krátky manuál o podmienkach poskytnutia tohto daru.

S vďakou:

Za Výbor ŠK Liptovská Ondrašová v zložení Ľuboš Glončák, Mgr. Martin Krajčí, Ing. Ján Križka, Pavol Bačík, Ing. Gabriela Bartková, Ing. Juraj Ivan – členovia výboru.

Ľuboš Glončák predseda ŠKK

V Liptovskom Mikuláši dňa 03. 03. 2022

Predvyplnené vyhlásenie na rok 2022

Ako darovat 2% z dane 2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.

Menu