Darujte nám 2% dane a my zlepšíme podmienky pre aktívny život detí a mládeže

Dovoľujeme si Ťa osloviť so žiadosťou o darovanie 2% z dane z príjmu za rok 2018. Darovaním 2% dane z príjmu podporíš aktivity ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová v roku 2019 vo futbalovom, bežeckom a šachovom oddiele nášho klubu,
najmä:
– príprava a účasť žiakov, dorastu a mužov do futbalových súťaží,
– príprava a realizácia bežeckej súťaže Ondrašovská horička, príprava a účasť žiakov, dorastu a mužov v bežeckých súťažiach,
– príprava a účasť žiakov, dorastu a mužov v šachových súťažiach, ktoré si podobne ako v minulých rokoch tak aj v tomto roku vyžadujú nielen ľudské nasadenie členov klubu a jeho priaznivcov, ale aj ich finančné zabezpečenie.

Aj s Tvojou pomocou plánujeme v roku 2019 obsadiť miesta trénerov žiackej súťaže U9, U11, U13, U15, dorastu a mužstva A, zabezpečiť pranie dresov, údržbu a opravu šatní a spŕch, údržbu, hnojenie, polievanie a kosenie hracej plochy a materiálové a personálne zabezpečenie priateľských a majstrovských zápasov všetkých kategórií na ihrisku v Liptovskej Ondrašovej. Plánujeme v roku 2019 revitalizovať hraciu plochu a pripraviť na trénovanie pomocnú trávnatú hraciu plochu o výmere až 400 m2, ktorá leží vedľa riadnej hracej plochy.

Nakoľko sa nám osobným nasadením členov klubu podarilo koncom roku 2018 pripojiť objekt šatní na obecnú kanalizáciu, plánujeme prípravu štúdie nových šatní a technických priestorov na ihrisku v Liptovskej Ondrašovej. Takáto štúdia nám umožní uchádzať sa o finančné prostriedky na realizáciu moderných priestorov, v ktorých sa naše deti, dorast a muži prezliekajú na tréningy a zápasy.

Sľubujeme, že s Tebou darovanými prostriedkami naložíme s maximálnou starostlivosťou a efektivitou. K listu prikladáme predvyplnený tlačivo na darovanie 2% dane z príjmu.

S vďakou
Výbor ŠK Liptovská Ondrašová

Ako darovať 2%

Potvrdenie o zaplatení dane na stiahnutie 2018

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.

Menu