História

Šport v Liptovskej Ondrašovej má dlhodobú tradíciu. Jeho história siaha až do čias pred prvou svetovou vojnou.

 

Čiastočne ju zdokumentoval nestor, pamätník a dlhoročný funkcionár a organizátor športu v Liptovskej Ondrašovej, Ing. Milan Trnovský. V začiatkoch bolo športové hnutie v Liptovskej Ondrašovej, podľa pamätí Ing. Milana Trnovského, neorganizované a športové podujatia, hlavne futbal, sa konali sporadicky. Súčasne s futbalom sa a rozbiehali aj iné športy – kolky, volejbal, stolný tenis, šach a vybíjaná. Ondrašovskou špecialitou bolo takzvané vybíjanie kolov.

Prvá lopta a prvé ihrisko

Prvú futbalovú loptu do Ondrašovej, ktorá bola samostatnou obcou a v roku 1960 ju pričlenili k mestu Liptovský Mikuláš, priniesol študent Weizer z Budapešti už v roku 1911. Futbal sa začal organizovane hrať na 1. Ihrisku už v roku 1921, ktoré v roku 1934 zabrali na vojenské účely (terajšie vojenské zdravotné sklady). Z roku 1933 pochádza aj jedna z prvých fotografií ondrašovských futbalistov, na ktorej sú v bielo čiernych dresoch. V roku 1933 predložil predseda komposesorátu v Ondrašovej Jozef Krivoš požiadavku, aby výbor odsúhlasil prenájom pozemku za Vochterňou na ihrisko pre športové účely Športového klubu Kriváň Ondrašová. Výbor požiadavku schválil.

Druhé ihrisko a tribúna z tatranského obkladu

V roku 1943 robil staviteľ Braňo Blška úpravu železničného mosta ponad Jalovčianku a popri tom postavil pri druhom ihrisku za Vochterňou aj tribúnu, akú v tých časoch v okolí nemal nikto. Ondrašovčania boli na ňu hrdí. Stála na meter vysokých betónových podstavcoch, aby odolala prípadným povodniam, bola z tatranského obkladu a boli v nej tri miestnosti – šatne pre domácich, hostí a rozhodcu. Na tomto pozemku bolo vybudované aj volejbalové ihrisko a dráha s doskočiskom pre skok do diaľky. Do roku 1948 bol futbal v obci na vysokej úrovni, klub hral v 1.A triede s takými kvalitnými mužstvami, akými boli Dolný Kubín, Palúdzka, Lisková, Celulózka Žilina, Turany a Okoličné. V tom čase sa na úspechu futbalu a samotného športu podielali aj podporovatelia z radov živnostníkov, ktorí v Ondrašovej pôsobili. V roku 1948 šport v Liptovskej Ondrašovej zanikol. O štyri roky ho vzkriesil Ing. Milan Trnovský, ktorý bol funkcionárom Sokola a Telovýchovnej jednoty (TJ) od roku 1952 až do roku 1989. Dobrým pomocníkom a športovcom bol Miroslav Minca.

 

Desať rokov bez ihriska V roku 1961 rozhodla vláda o výstavbe vodného diela Liptovská Mara a do zátopovej oblasti začlenili aj Ondrašovské ihrisko s tribúnou. Náhradné tretie ihrisko začali budovať začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia za Kapallovcami, kde bol kedysi mlyn a píla s vodnou elektrárňou. Dodnes však nie je vysporiadané vlastníctvo pozemkov pod ihriskom a tribúna nie je taká, akú si predstavovali. Viac ako desať rokov nemali Ondrašovčania vlastné ihrisko a futbal hrávali na cudzích v Palúdzke, Bobrovčeku, Liptovskom Trnovci a na ihrisku Závodov 1. mája. Nemali ani svoje vlastné dresy. Obliekali si tie, ktoré ostatné športové kluby vyradili, aj tie získali iba zásluhou Milana Trnovského. Podarilo sa mu vybaviť aj vyradenú Tatru 805, na ktorej vozili futbalisti samých seba na zápasy do okolitých obcí. Po Ing. Milanovi Trnovskom začali postupne organizovanie športu v Ondrašovej preberať Emanuel Lizoň, Ján Kriška starší, bývalí aktívni športovci bratia Trochtovci, Rudolf Atalovič a ďalší.

 

Novodobá história športu v Liptovskej Ondrašovej 1994- 2011

V roku 1994 dali hlavy dokopy niekoľkí športoví nadšenci, Jozef Gonda poslanec mesta Liptovský Mikuláš za mestskú časť Liptovskú Ondrašovú, ktorý sa stal predsedom ešte vtedajšej Telovýchovnej jednoty, Kazimír Krivoš, Ing. Igor Ťahúň, Pavol Trochta, Dominik Plávka, Jozef Kruták a členi Dobrovoľného hasičského zboru, neskôr Juraj Ivan, Ing. Peter Pastorek a ďalší. V tom čase bol šport v Liptovskej Ondrašovej na úpadku. Futbal hrali súťažne len žiaci a seniori, hral sa stolný tenis, ktorý sa súťažne začal hrať v roku 1969 v tom čase ho hrávali Pavel Krivoš, Vladimír Hán, Peter Fiačan, Miloslav Ondrejka, neskôr mladšia generácia Milan Ráchel ml., Ivan Zúbek ml., Martin Hán a to bolo zo športového diania asi tak všetko. Ihrisko, šatne – dve drevené búdy na rozpadnutie a celý areál bol na nedostatočnej úrovni a nespĺňal podmienky na slušnú realizáciu športových podujatí. Úpadok športu v Liptovskej Ondrašovej trápil už spomínaných športových nadšencov a rozmýšľali, ako ďalej so športom v Liptovskej Ondrašovej. Preto na jeseň 1994 sa uskutočnili prvé kroky pre ozdravenie športu. Zvolala sa konferencia, vytvorila sa členská základňa, zvolili sa komisie a nový výbor vtedajšej ešte TJ. Novovytvorený výbor začal od začiatku roka 1995 s elánom a nadšením pracovať. Postupne sa dopĺňala členská základňa a športové oddiely: futbalový – žiaci, dorast, seniori, šachový – žiaci, juniori, seniori, stolný tenis – seniori, bežecký – žiaci, dorastenci, seniori, a určili sa predsedovia oddielov.

Súbežne z riadením a organizovaním športu sa nový výbor v zložení: Jozef Gonda – predseda, Pavol Trochta – podpredseda Jozef Kruták – tajomník, Dominik Plávka – pokladník, Igor Ťahúň – predseda futbalového oddielu, Kazimír Krivoš – revízor, Jaroslav Kurtík – hospodár, neskôr Juraj Ivan – redseda šachového oddielu, sa nažili pozdvihnúť a obnoviť aj kultúrno-spoločenský život v Ondrašovej. Začali sa organizovať plesy, zábavy, posedenia so staršími občanmi, v zime cvičenia žien, vianočné turnaje šachu, stolného tenisu v KD, v lete podujatia pre deti. Vytvorili sa aj podmienky pre obnovu klubu pre starších občanov a postupne sa začali s úpravami a zveľaďovaním športového areálu. Finančne nám pri tom pomohlo v rámci svojich možností aj mesto Liptovský Mikuláš a podporovatelia. Upravila sa trávnatá plochu ihriska a terén okolo neho, vybudovala sa elektrická prípojka postavili sa šatne,  tribúna, čiastočne sa oplotil areál ihriska a rozvody na polievania ihriska,. Pri týchto prácach športoví nadšenci a funkcionári odpracovali zadarmo v rámci brigád veľa hodín. V roku 2000 sa vtedajšia Telovýchovná jednota premenovala na Športový klub (ŠK)Kriváň Liptovská Ondrašová. Zároveň sa postupne aj menili funkcionári a to v roku 2004 sa obmenil a zvolil nový výbor ŠK Kriváň v zložení: Jozef Kruták -predseda Ing. Juraj Ivan – podpredseda a predseda šachového oddielu, Dušan Gregor – tajomník, Ing. Peter Pastorek – predseda futbalového oddielu, Rudolf Dorniak – člen a predseda bežeckého oddielu, Ing. Gabriela Bartková – členka, Jozef Gonda – člen, Ondrej Hlavatý – člen a tréner žiakov, Kazimír Krivoš – revízor.

Prvé športové úspechy a ako sú na tom jednotlivé kluby v súčasnosti

Futbalisti hrali v roku 1994 v poslednej IV. triede, z ktorej sa už nedalo vypadnúť nižšie. Postupne sa zlepšovali a v roku 1997 postúpili do 1.triedy okresnej súťaže, v ktorej účinkovali do roku 2003. Po roku 2003 hrali striedavo v druhej a tretej triede Obfz Liptovský Mikuláš – Ružomberok v súčastnosti sú na 2. mieste tabuľky 3.B triedy sezóny 2011/2012 LFZ. Futbalové družstvo dorastencov dosahovalo do roku 2002 dobré výsledky, potom bol päť rokov útlm. V roku 2008 sme ich prihlásili do súťaže 2. B triedy oblastnej súťaže LFZ a v sezóne 2010/2011 postúpili do 1. Triedy LFZ. Žiacke futbalové družstvo za posledných desať rokov štyrikrát vyhralo majstrovskú súťaž 2. B triedy LFZ. V súčasnosti majú žiaci krízu, ktorá spočíva hlavne v ich zodpovednosti a prístupe.

 

Stolní tenisti, ktorí v rokoch 1996 – 2004 dosiahli najlepšie výsledky v histórii Ondrašovského stolného tenisu, sa v roku 2004 neprihlásili do súťaže, myslím si, že z dôvodu nezodpovednosti niektorých hráčov. Tí zodpovednejší doteraz hrajú tenis v iných kluboch a veľmi dobre. Šachový oddiel pod vedením Juraja Ivana dosahuje veľmi kvalitné výsledky, z ktorých by si mali brať príklad aj ďalšie oddiely.

Členi bežeckého oddielu – žiaci, dorastenci, juniori aj seniori, sa pravidelne zúčastňujú na pretekoch Liptovskej bežeckej ligy, ale aj na bežeckých pretekoch v rámci Žilinského kraja, organizujeme populárny beh Ondrašovská horička, v roku 2012 už 29. ročník.

Treba dodať, že na úspechoch športu v Liptovskej Ondrašovej sa podieľali nielen samotní športovci, ale boli za nimi aj funkcionári, tréneri a podporovatelia: – Jozef Gonda poslanec a bývalý predseda Šk Kriváň, Jozef Kruták predseda Šk Kriváň, Dušan Gregor, tajomník ŠK Kriváň, Ing. Juraj Ivan podpredseda Šk Kriváň a predseda šachového oddielu, Rudolf Dorniak, predseda bežeckého oddielu, Jaroslav Chodas, predseda futbalového oddielu, Gabriela Bartková členka výboru Šk, Ing. Cyril Beňa ekonóm Šk. Tréneri:- nebohý Juraj Moravčík, Zoltán Matúšek, Ondrej Hlavatý, Milan Gall, Ján Zeleňák, Ján Mudroň. Podporovatelia: Mestský úrad –Liptovský Mikuláš, Pohostinstvo Gazdovská Kúria – Roman Števček, stavebná firma Treos – Ing. Rudolf Gallko, stavebná firma- Teofil Hazucha, Ing. Ján Kriška, Súdržiteľstvo komposesorát Ondrašová – Kazimír Krivoš, nábytok – Ján Benčo, a mnohí ďalší.

ZA obdobie od roku 1921-2011 z Ondrašovského športu vzišli nasledovní športovci, ktorí hrávali vo vyšších súťažiach, ako náš športový klub.

Volejbal:

 • Ivan Mišík hráč I. liga za VŠ Bratislava
 • Ivan Hán II. liga za VŠ Trnava neskôr Ružomberok

Futbal:

 • Ján Fiačan hráč Lokomotíva Košice
 • Dušan Štepita hráč Závody 1. Mája liptovský Mikuláš
 • Dušan a Milan Triznovci, Zdeno Fábry hráči Tesla Liptovský Hrádok
 • Vladimír Ráchel, Marián Mikita 1.A trieda – 5. liga Bobrovec

Hokej:

 • Peter Ondrejka brankár HK 32 Liptovský Mikuláš
 • Ladislav Hričák hráč HK 32 Liptovský Mikuláš
 • Milan Križka hráč HK 32 Liptovský Mikuláš
 • Roman Trochta hráč HK 32 Liptovský Mikuláš
 • Martin Trochta hráč HK 32 Liptovský Mikuláš

Hokejbal:

 • Roman Trochta hráč MHbK Liptovský Mikuláš

Šport v Liptovskej Ondrašovej má dlhodobú tradíciu. Jeho história siaha až do čias pred prvou svetovou vojnou.

 

Čiastočne ju zdokumentoval nestor, pamätník a dlhoročný funkcionár a organizátor športu v Liptovskej Ondrašovej, Ing. Milan Trnovský. V začiatkoch bolo športové hnutie v Liptovskej Ondrašovej, podľa pamätí Ing. Milana Trnovského, neorganizované a športové podujatia, hlavne futbal, sa konali sporadicky. Súčasne s futbalom sa a rozbiehali aj iné športy – kolky, volejbal, stolný tenis, šach a vybíjaná. Ondrašovskou špecialitou bolo takzvané vybíjanie kolov.

Prvá lopta a prvé ihrisko

Prvú futbalovú loptu do Ondrašovej, ktorá bola samostatnou obcou a v roku 1960 ju pričlenili k mestu Liptovský Mikuláš, priniesol študent Weizer z Budapešti už v roku 1911. Futbal sa začal organizovane hrať na 1. Ihrisku už v roku 1921, ktoré v roku 1934 zabrali na vojenské účely (terajšie vojenské zdravotné sklady). Z roku 1933 pochádza aj jedna z prvých fotografií ondrašovských futbalistov, na ktorej sú v bielo čiernych dresoch. V roku 1933 predložil predseda komposesorátu v Ondrašovej Jozef Krivoš požiadavku, aby výbor odsúhlasil prenájom pozemku za Vochterňou na ihrisko pre športové účely Športového klubu Kriváň Ondrašová. Výbor požiadavku schválil.

Druhé ihrisko a tribúna z tatranského obkladu

V roku 1943 robil staviteľ Braňo Blška úpravu železničného mosta ponad Jalovčianku a popri tom postavil pri druhom ihrisku za Vochterňou aj tribúnu, akú v tých časoch v okolí nemal nikto. Ondrašovčania boli na ňu hrdí. Stála na meter vysokých betónových podstavcoch, aby odolala prípadným povodniam, bola z tatranského obkladu a boli v nej tri miestnosti – šatne pre domácich, hostí a rozhodcu. Na tomto pozemku bolo vybudované aj volejbalové ihrisko a dráha s doskočiskom pre skok do diaľky. Do roku 1948 bol futbal v obci na vysokej úrovni, klub hral v 1.A triede s takými kvalitnými mužstvami, akými boli Dolný Kubín, Palúdzka, Lisková, Celulózka Žilina, Turany a Okoličné. V tom čase sa na úspechu futbalu a samotného športu podielali aj podporovatelia z radov živnostníkov, ktorí v Ondrašovej pôsobili. V roku 1948 šport v Liptovskej Ondrašovej zanikol. O štyri roky ho vzkriesil Ing. Milan Trnovský, ktorý bol funkcionárom Sokola a Telovýchovnej jednoty (TJ) od roku 1952 až do roku 1989. Dobrým pomocníkom a športovcom bol Miroslav Minca.

 

Desať rokov bez ihriska V roku 1961 rozhodla vláda o výstavbe vodného diela Liptovská Mara a do zátopovej oblasti začlenili aj Ondrašovské ihrisko s tribúnou. Náhradné tretie ihrisko začali budovať začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia za Kapallovcami, kde bol kedysi mlyn a píla s vodnou elektrárňou. Dodnes však nie je vysporiadané vlastníctvo pozemkov pod ihriskom a tribúna nie je taká, akú si predstavovali. Viac ako desať rokov nemali Ondrašovčania vlastné ihrisko a futbal hrávali na cudzích v Palúdzke, Bobrovčeku, Liptovskom Trnovci a na ihrisku Závodov 1. mája. Nemali ani svoje vlastné dresy. Obliekali si tie, ktoré ostatné športové kluby vyradili, aj tie získali iba zásluhou Milana Trnovského. Podarilo sa mu vybaviť aj vyradenú Tatru 805, na ktorej vozili futbalisti samých seba na zápasy do okolitých obcí. Po Ing. Milanovi Trnovskom začali postupne organizovanie športu v Ondrašovej preberať Emanuel Lizoň, Ján Kriška starší, bývalí aktívni športovci bratia Trochtovci, Rudolf Atalovič a ďalší.

 

Novodobá história športu v Liptovskej Ondrašovej 1994- 2011

V roku 1994 dali hlavy dokopy niekoľkí športoví nadšenci, Jozef Gonda poslanec mesta Liptovský Mikuláš za mestskú časť Liptovskú Ondrašovú, ktorý sa stal predsedom ešte vtedajšej Telovýchovnej jednoty, Kazimír Krivoš, Ing. Igor Ťahúň, Pavol Trochta, Dominik Plávka, Jozef Kruták a členi Dobrovoľného hasičského zboru, neskôr Juraj Ivan, Ing. Peter Pastorek a ďalší. V tom čase bol šport v Liptovskej Ondrašovej na úpadku. Futbal hrali súťažne len žiaci a seniori, hral sa stolný tenis, ktorý sa súťažne začal hrať v roku 1969 v tom čase ho hrávali Pavel Krivoš, Vladimír Hán, Peter Fiačan, Miloslav Ondrejka, neskôr mladšia generácia Milan Ráchel ml., Ivan Zúbek ml., Martin Hán a to bolo zo športového diania asi tak všetko. Ihrisko, šatne – dve drevené búdy na rozpadnutie a celý areál bol na nedostatočnej úrovni a nespĺňal podmienky na slušnú realizáciu športových podujatí. Úpadok športu v Liptovskej Ondrašovej trápil už spomínaných športových nadšencov a rozmýšľali, ako ďalej so športom v Liptovskej Ondrašovej. Preto na jeseň 1994 sa uskutočnili prvé kroky pre ozdravenie športu. Zvolala sa konferencia, vytvorila sa členská základňa, zvolili sa komisie a nový výbor vtedajšej ešte TJ. Novovytvorený výbor začal od začiatku roka 1995 s elánom a nadšením pracovať. Postupne sa dopĺňala členská základňa a športové oddiely: futbalový – žiaci, dorast, seniori, šachový – žiaci, juniori, seniori, stolný tenis – seniori, bežecký – žiaci, dorastenci, seniori, a určili sa predsedovia oddielov.

Súbežne z riadením a organizovaním športu sa nový výbor v zložení: Jozef Gonda – predseda, Pavol Trochta – podpredseda Jozef Kruták – tajomník, Dominik Plávka – pokladník, Igor Ťahúň – predseda futbalového oddielu, Kazimír Krivoš – revízor, Jaroslav Kurtík – hospodár, neskôr Juraj Ivan – redseda šachového oddielu, sa nažili pozdvihnúť a obnoviť aj kultúrno-spoločenský život v Ondrašovej. Začali sa organizovať plesy, zábavy, posedenia so staršími občanmi, v zime cvičenia žien, vianočné turnaje šachu, stolného tenisu v KD, v lete podujatia pre deti. Vytvorili sa aj podmienky pre obnovu klubu pre starších občanov a postupne sa začali s úpravami a zveľaďovaním športového areálu. Finančne nám pri tom pomohlo v rámci svojich možností aj mesto Liptovský Mikuláš a podporovatelia. Upravila sa trávnatá plochu ihriska a terén okolo neho, vybudovala sa elektrická prípojka postavili sa šatne,  tribúna, čiastočne sa oplotil areál ihriska a rozvody na polievania ihriska,. Pri týchto prácach športoví nadšenci a funkcionári odpracovali zadarmo v rámci brigád veľa hodín. V roku 2000 sa vtedajšia Telovýchovná jednota premenovala na Športový klub (ŠK)Kriváň Liptovská Ondrašová. Zároveň sa postupne aj menili funkcionári a to v roku 2004 sa obmenil a zvolil nový výbor ŠK Kriváň v zložení: Jozef Kruták -predseda Ing. Juraj Ivan – podpredseda a predseda šachového oddielu, Dušan Gregor – tajomník, Ing. Peter Pastorek – predseda futbalového oddielu, Rudolf Dorniak – člen a predseda bežeckého oddielu, Ing. Gabriela Bartková – členka, Jozef Gonda – člen, Ondrej Hlavatý – člen a tréner žiakov, Kazimír Krivoš – revízor.

Prvé športové úspechy a ako sú na tom jednotlivé kluby v súčasnosti

Futbalisti hrali v roku 1994 v poslednej IV. triede, z ktorej sa už nedalo vypadnúť nižšie. Postupne sa zlepšovali a v roku 1997 postúpili do 1.triedy okresnej súťaže, v ktorej účinkovali do roku 2003. Po roku 2003 hrali striedavo v druhej a tretej triede Obfz Liptovský Mikuláš – Ružomberok v súčastnosti sú na 2. mieste tabuľky 3.B triedy sezóny 2011/2012 LFZ. Futbalové družstvo dorastencov dosahovalo do roku 2002 dobré výsledky, potom bol päť rokov útlm. V roku 2008 sme ich prihlásili do súťaže 2. B triedy oblastnej súťaže LFZ a v sezóne 2010/2011 postúpili do 1. Triedy LFZ. Žiacke futbalové družstvo za posledných desať rokov štyrikrát vyhralo majstrovskú súťaž 2. B triedy LFZ. V súčasnosti majú žiaci krízu, ktorá spočíva hlavne v ich zodpovednosti a prístupe.

 

Stolní tenisti, ktorí v rokoch 1996 – 2004 dosiahli najlepšie výsledky v histórii Ondrašovského stolného tenisu, sa v roku 2004 neprihlásili do súťaže, myslím si, že z dôvodu nezodpovednosti niektorých hráčov. Tí zodpovednejší doteraz hrajú tenis v iných kluboch a veľmi dobre. Šachový oddiel pod vedením Juraja Ivana dosahuje veľmi kvalitné výsledky, z ktorých by si mali brať príklad aj ďalšie oddiely.

Členi bežeckého oddielu – žiaci, dorastenci, juniori aj seniori, sa pravidelne zúčastňujú na pretekoch Liptovskej bežeckej ligy, ale aj na bežeckých pretekoch v rámci Žilinského kraja, organizujeme populárny beh Ondrašovská horička, v roku 2012 už 29. ročník.

Treba dodať, že na úspechoch športu v Liptovskej Ondrašovej sa podieľali nielen samotní športovci, ale boli za nimi aj funkcionári, tréneri a podporovatelia: – Jozef Gonda poslanec a bývalý predseda Šk Kriváň, Jozef Kruták predseda Šk Kriváň, Dušan Gregor, tajomník ŠK Kriváň, Ing. Juraj Ivan podpredseda Šk Kriváň a predseda šachového oddielu, Rudolf Dorniak, predseda bežeckého oddielu, Jaroslav Chodas, predseda futbalového oddielu, Gabriela Bartková členka výboru Šk, Ing. Cyril Beňa ekonóm Šk. Tréneri:- nebohý Juraj Moravčík, Zoltán Matúšek, Ondrej Hlavatý, Milan Gall, Ján Zeleňák, Ján Mudroň. Podporovatelia: Mestský úrad –Liptovský Mikuláš, Pohostinstvo Gazdovská Kúria – Roman Števček, stavebná firma Treos – Ing. Rudolf Gallko, stavebná firma- Teofil Hazucha, Ing. Ján Kriška, Súdržiteľstvo komposesorát Ondrašová – Kazimír Krivoš, nábytok – Ján Benčo, a mnohí ďalší.

ZA obdobie od roku 1921-2011 z Ondrašovského športu vzišli nasledovní športovci, ktorí hrávali vo vyšších súťažiach, ako náš športový klub.

Volejbal:

 • Ivan Mišík hráč I. liga za VŠ Bratislava
 • Ivan Hán II. liga za VŠ Trnava neskôr Ružomberok

Futbal:

 • Ján Fiačan hráč Lokomotíva Košice
 • Dušan Štepita hráč Závody 1. Mája liptovský Mikuláš
 • Dušan a Milan Triznovci, Zdeno Fábry hráči Tesla Liptovský Hrádok
 • Vladimír Ráchel, Marián Mikita 1.A trieda – 5. liga Bobrovec

Hokej:

 • Peter Ondrejka brankár HK 32 Liptovský Mikuláš
 • Ladislav Hričák hráč HK 32 Liptovský Mikuláš
 • Milan Križka hráč HK 32 Liptovský Mikuláš
 • Roman Trochta hráč HK 32 Liptovský Mikuláš
 • Martin Trochta hráč HK 32 Liptovský Mikuláš

Hokejbal:

 • Roman Trochta hráč MHbK Liptovský Mikuláš
Menu