Správa o činnosti šachového oddielu za rok 2016.

SPRÁVA O ČINNOSTI

Šachového oddielu ŠK Kriváň  L. Ondrašová za rok 2016

Šachový oddiel ŠK Kriváň Ondrašová má 19 členov, ktorí hrajú šach súťažne. V roku 2016 šachisti hrali nasledovné súťaže:

  • Súťaže družstiev 3. ligu (na úrovni ZA kraja), 4. a 5. ligu (družstvá z regiónu Liptova a Oravy)

  • Šachové turnaje jednotlivcov (CZECH OPEN 2016 „CESKA PODNIKATELSKA POJISTOVNA OPEN“ – Pardubice, Open Tatry, Open Fide Banská Bystrica, O pohár primátora mesta Liptovský Hrádok, turnaj v Liptovských Sličoch, atď.)

Okrem samotnej šachovej hry, šachisti z Liptovskej Ondrašovej organizujú každý rok rozlúčku so starým rokom – Kapustnicový turnaj. Pomáhajú organizovať významné podujatia v rámci Slovenska (týždenné Majstrovstvá Slovenska v šachu mládeže) a medzinárodné mládežnícke podujatia (Detský šachový festival V4 Liptov 2016)

Súťaže družstiev

Šachová sezóna, kedy sa hrajú súťaže družstiev je obdobie jeseň (október) – jar (apríl). V sezóne 2015 – 2016 sme mali v súťažiach tri družstvá od 3.ligy po 5.ligu. Družstvo v 3. lige skončilo na peknom 6. mieste z 12 družstiev Žilinského kraja. V súťaži zvíťazilo družstvo z Martina a zo súťažou sa rozlúčili družstvá z Trstenej a Tvrdošína. V 4.lige družstvo obsadilo veľmi pekné 2. miesto, len o tri body za víťazným a postupujúcim družstvom z Liptovského Hrádku. C družstvo v 5.lige obsadilo 10. miesto.

V novej súťažnej sezóne 2016 – 2017 sa výborne darí družstvu Liptovskej Ondrašovej v 3.lige. Po 7.kole vedie tabuľku so 17 bodmi pred Martinom a Žilinskými družstvami. Cieľom družstva pred začiatkom sezóny bolo pohybovať sa v strede tabuľky, aby družstvo nemalo problém udržať sa v tejto súťaži. Veľkým prínosom je príchod Mariána Petráša, ktorý zo 7 partií získal 6 bodov. Okrem príchodu tohto hráča, podarilo sa dobre skĺbiť skúsených hráčov z Ondrašovej a mladých hráčov z Liptovskej šachovej školy (hrajú licenčne za naše družstvo). Za týmto výsledkom je potrebné vidieť výbornú prácu vedúceho družstva Paľa Repčeka ako i výborné zázemie hracej miestnosti a ubytovania v Penzióne Abahouse.

B družstvo hrá v 4.lige a je zatiaľ na 7.mieste. Družstvo je tvorené väčšinou domácimi hráčmi a títo hráči využívajú príležitosť zahrať si kvalitnú súťaž.

C družstvo hrá v 5. lige a je zatiaľ na 8. mieste tabuľky.

Šachové turnaje jednotlivcov

Turnaje jednotlivcov sa zúčastňujú hráči na vlastné náklady. V budúcnosti najmä mladým hráčom (napr. Mariánovi Petrášovi) navrhujeme uhradiť časť nákladov (napr. z 2% dane) na vybrané turnaje (napr. MSR v šachu dospelých).

Finančné zabezpečenie oddielu.

Dôležitým predpokladom pre činnosť oddielu je finančné zabezpečenie činnosti. Spolu s výborom ŠK Kriváň Ondrašová sa snažíme zabezpečiť účinkovanie družstva v 3.lige. Náročné je hlavne cestovanie v 3. lige, kde sú veľké vzdialenosti (Čadca, KNM, Dunajov). Svoj domov majú šachisti u Repčekov za čo im patrí poďakovanie, pretože prenájom miestnosti na zápasy a šachové podujatia majú šachisti bezplatný.

Zatiaľ finančne nie sme schopní podporiť turnaje jednotlivých. Stojí za zamyslenie, ako získať a udržať si mladých šachistov. Cestu vidím cez 2% dane.

Chceme sa poďakovať firmám z Ondrašovej, ktoré nám finančne prispeli na našu činnosť: Penzion Abahouse, Ing. L. Hajas.

Hlavné ciele ŠO L. Ondrašová na nasledujúce obdobie:

  • zabezpečiť činnosť družstiev aj v nasledujúcej sezóne v 3.lige, 4.lige a v 5.lige (neuvažujeme o postupe do 2.ligy),

  • zvýšenú pozornosť venovať mládeži a spolupracovať s mládežníckym klubom Liptovskej šachovej školy,

  • spolupracovať s ďalšími organizáciami v mestskej časti Ondrašová (Materská škôlka, Klub dôchodcov), Žilinským a Slovenským šachovým zväzom.

Na záver sa chcem poďakovať výboru ŠK Kriváň Ondrašová, všetkým členov šachového klubu a rodine Repčekovcov, bez ktorých by šach v Liptovskej Ondrašovej nebol na takej vysokej úrovni. Verím, že šachisti obohatia športové dianie v L. Ondrašovej.

V Liptovskom Mikuláši dňa 4.2.2017

Výbor ŠO

Ing. Juraj IVAN

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.

Menu