Vedenie

Predseda športového klubu: Ľuboš Glončák
tel.: +421 904 305 136
email: gloncak@level1.sk

Predseda futbalového oddielu: Ľuboš Glončák
tel.: +421 904 305 136
email: gloncak@level1.sk

Predseda bežeckého oddielu: Pavol Bačík
tel.: +421 907 066 554
email: pavolbacik@gmail.com

Predseda šachového oddielu: Juraj Ivan
tel.: +421 905 701 671
email: juraj.ivan@stonline.sk

Menu